A Társaság története

A Magyar Tánctudományi Társaság a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozatának utódja, mely az 1950-es években alakult. Az 1990-ben önállósult szervezet alapszabálya szerint a Társaság a magyar táncélet összes műfajának tudományosan megalapozott háttérbázisaként kíván működni, és a maga tudományos eszközeivel hozzájárul a nagy hagyományokra támaszkodó terület előbbre viteléhez. Feladata továbbá a terület tudományos kutatása, annak modern eszközökkel történő adatfeldolgozása és dokumentálása. Ezt részben tudományos kiadványok, a Tánctudományi Tanulmányok néven megjelenő periodika kiadásával, valamint a Magyar Tánclexikon szerkesztésével segíti elő.

Kiadványai online formában is elérhetőek a társaság weboldalán.

Alapító tagok: Béres András, Dienes Gedeon, Falvay Károly, Fuchs Lívia, Fügedi János, Hubay Győző, Kaposi Edit, Keszler Mária, Kővágó Zsuzsa, Major Rita, Neumann Ilona, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő, Simon László, Szúdy Eszter, Körtvélyes Géza, Gelencsér Ágnes, Maácz László, Poór Anna, Devecseri Vera.

A Társaság angol, francia és német neve: Hungarian Choreological Society, Société Hongroise de Choréologie, Ungarische Tanzwissenschaftliche Gesellschaft.  (Fenyves Márk)

https://www.magyartanctudomany.hu/wp-content/uploads/2021/08/A-tarsasag-tortenete.jpg