Tánctudományi TanulmányokTánctudományi Tanulmányok 2020-2021

Szerkesztette Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra, kiadja a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 2021.

Tartalom

Bolvári-Takács Gábor
A kiadó előszava
FUCHS LÍVIA
Visszatekintés
A magyar kortárstánc múltja és jelene
Péter Petra
Kreatív Mozgás Stúdió: Egy alternatív (tánc)művészeti klub az államszocializmus utolsó évtizedében
Deres Kornélia
Az üvegkoporsó visszatér: A Természetes Vészek Kollektíva két előadásáról
Komjáthy Zsuzsanna
Görcs a testben: Deformáció, érzet és obszcenitás a Hodworks előadásaiban