HírekA néptánckutatás NKFIH-projektjének lezárása

2023.06.27.

A BTK Zenetudományi Intézetének néptánckutató részlege 2017-ben nyert támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól az „Endangered Film Resources of Hungarian Dance Heritage: Their Preservation, Ethnochoreological Interpretation, and Publication” című pályázatára.

A projektet Fügedi János vezette, a kutatásban Pál-Kovács Dóra, Szőnyi Vivien és Varga Sándor vett részt, projektet technikai munkatársként Horváth-May Dániel, Knapecz Kata, Kukár Barnabás Manó és Szabó Bálint segítette. Az eredetileg négyéves projektet 2023 márciusáig hosszabbították meg, hogy a COVID-járvány okozta kiesést pótolhassák.

A projekt egyik központi témája a BTK ZTI Néptánc Archívumban őrzött, az elmúlt évtizedben rohamos pusztulásnak indult filmes néptáncgyűjtemény egy részének digitális mentése volt. A projekt futamideje alatt 200 óra film digitalizálása készült el, képkockánként 2K felbontással. Közlési eredményként több mint 600 táncfolyamatot adtak közre a NéptáncTudástár Táncok moduljában. A projekt kutatása az erdélyi Mezőség, a Maros–Küküllő-köze, valamint Moldva falvainak tánckultúráját érintette. A kutatók eredményeiket 43 publikációban és 46 hazai, valamint nemzetközi konferencia-előadásban adták közre. Publikációik sorában két monográfiát, két gyűjteményes kötetet, két konferencia-jegyzőkönyvet, 19 könyvrészletet és nyolc, tudományos folyóiratban kiadott tanulmányt jelentettek meg.