HírekAz ICKL 32. konferenciája Magyarországon

2022.08.10.

A Lábán Kinetográfia Nemzetközi Tanácsa (ICKL) 2022. július 18–23. között Budapesten tartotta 32. biennális konferenciáját.

A konferenciák helyszínét a szervezők ciklikusan váltogatják három kontinens, Amerika, Ázsia és Európa között, hogy a részvételi terhek kiegyensúlyozottabbak legyenek. A szervezet 1991 és 2001 után immár harmadszor választotta Magyarországot helyszínül, ez alkalommal az ICKL tagsága a Magyar Táncművészeti Egyetemen vitathatta meg a Lábán Rudolf nevét viselő tánclejegyző rendszer technikai kérdéseit, valamint előadások és workshopok keretében ismerhette meg az egyes központok vagy egyének rendszerrel foglalkozó kutatásait, notációs módszereit. A 13 országból érkezett előadók összesen 29 előadásának és műhelybeszámolójának több mint negyedét, nyolcat tartottak magyar résztvevők, valamennyien az MTE volt vagy jelenlegi oktatói és hallgatói.

A konferencia programja és az előadások, workshopok absztraktjai az itt mellékelt programfüzetben olvashatók. A mindvégig emelt hangulatú találkozó e sorok írója számára egyik kiemelkedő eredménye volt Fonteini Papadopoulou német koreográfus „Movement Journal/Moving Journal” című beszámolója, amely során egy éven keresztül minden nap két mozdulatsort koreografált és azt notációban is rögzítette. Ahogy elmondta, számára nem annyira maguk a mozdulatok számítottak, hanem az így létrejövő tudatosság és megnyerhető tudás.

A rekonstrukciós workshopok sorában emlékezetes maradt Kurt Jooss Zöld asztal és Yvonne Rainer Trio koreográfiáiból partitúrarészletek rekonstrukciója. Meglepetés volt látni, ahogy a néptáncnotáción felnőtt fiatal magyar résztvevők mennyire értették és mennyire hűen elevenítették fel a lényegesen eltérő mozdulatvilágú modern táncokról készült lejegyzéseket.

A konferencia sikeréhez jelentős mértékben járult hozzá Kovács Henrik, az MTE docensének minden elismerést megérdemlő szervező és szponzorálást menedzselő munkája, amely azt is lehetővé tette, hogy a résztvevők megtekintsenek egy Hodworks-előadást, meghallgassák a Dűvő zenekar koncertjét és a számukra szervezett táncházban vegyenek részt. Az ICKL Board of Trustees elnökeként ez úton is köszönetet mondok az MTE vezetésének, hogy a konferenciát befogadta.

Fügedi János