HírekKonferenciafelhívás

2023.03.15.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszéke; Pedagógia és Pszichológia Tanszéke; Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpontja, valamint a Magyar Tánctudományi Társaság szervezésében, az MTA Tánctudományi Munkabizottságával együttműködve MŰFAJOK, MÓDSZEREK, MESTEREK A TÁNCMŰVÉSZETBEN címmel 2023. november 3–4-én (péntek-szombat) megrendezi a IX. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciát.

A konferencia témakörei a Tudományos Programbizottság javaslata szerint: a táncművészet esztétikai, történeti, pedagógiai területeiről érkező kutatások eredményei, akár elméletei, akár módszertani, illetve gyakorlati megközelítésben.

Jelentkezési határidő: 2023. június 15.

A jelentkezési lapot, valamint a magyar és angol nyelvű absztraktot elektronikus úton Ledniczky Bea tudományos titkárhoz kérjük beküldeni: ledniczky.bea@mte.eu. Paneljavaslat esetén a jelentkezési lapot csak a panel vezetőjének kell kitöltenie, megnevezve a további közreműködőket.