HírekKonferenciafelhívás

2021.07.13.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszéke; Pedagógia és Pszichológia Tanszéke; Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpontja, valamint a Magyar Tánctudományi Társaság szervezésében, az MTA Tánctudományi Munkabizottságával együttműködve Tánc a változó világban - Új tapasztalatok, új módszerek, új megközelítések címmel 2021. november 12–13-án (péntek-szombat) kerül sor az egyetem VIII. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára. A konferencia helyszíne: Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, XIV. Columbus u. 87–89., www.mte.eu.

A konferencia tartalmára vonatkozóan a Tudományos Programbizottság javasolja a jelentkezőknek az olyan tánccal, táncművészettel, tánctörténettel, táncelmélettel, táncesztétikával, táncpedagógiával, valamint ezek határterületeivel kapcsolatos témákat, amelyek tartalmi, módszertani vagy más elméleti, illetve gyakorlati szempontból reflektálnak az elmúlt 10-15 évben a területet ért kihívásokra.

A résztvevők létszáma nem korlátozott, regisztrációs díj nincs. A konferencia munkanyelve magyar és angol. A konferencián (1) plenáris előadásokra; (2) tematikus szekció-előadásokra és jógyakorlat-beszámolókra (20 perc); (3) tematikus panelelőadásra (1,5-2 óra); valamint (4) gyakorlati, interaktív formában  prezentált kutatásra, workshopokra (45-60 perc) kerül sor.

A jelentkezés elfogadásának feltétele a megadott határidőig a jelentkezési lap, valamint az absztrakt (rövid tartalmi összefoglaló) beküldése. A magyar és angol nyelven beküldendő absztrakt tartalmazza (1) a címet, (2) az előadó(k), illetve a közreműködők nevét, (3) 3-5 kulcsszót, és (4) az előadás, workshop, vagy paneltéma rövid leírását, a kutatás módszereit, fontosabb eredményeit, illetve azok értékelését. Terjedelem: szóközökkel együtt minimum 1000, maximum 1500 leütés (nyelvenként). Az absztrakt hivatkozásokat és szakirodalmi forrásjegyzéket ne tartalmazzon.

A jelentkezési lapot, valamint a magyar és angol nyelvű absztraktot elektronikus úton Ledniczky Bea tudományos titkárhoz kérjük beküldeni: ledniczky.bea@mte.eu. Szimpóziumjavaslat esetén a jelentkezési lapot csak a szimpózium vezetőjének kell kitöltenie, megnevezve a további közreműködőket.

 Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.