HírekMartin György válogatott tanulmányai angolul

2021.07.01.
Hirek-Martin_kotet-1280x1280

2020 végén jelent meg négy szerkesztő, Fügedi János, Colin Quigley, Szőnyi Vivien és Varga Sándor összeállításában a legjelentősebb magyar néptánckutató, Martin György tanulmányaiból összeállított angol nyelvű kötet Foundations of Hungarian Ethnochorelogy: Selected Papers of György Martin címmel, a BTK Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza kiadásában.

A kötet négy fő részből áll. Az első a kortársak és az utókor írásaiban mutatja be, miként ismerte meg Martint az anglofon kutatóközösség, hogyan ismerte fel a magyar néprajztudomány a néptánc jelentőségét a magyar és az európai kulturális összefüggések feltárásában, miként tekintett a hazai etnomuzikológia Martin munkásságára, és hogyan értékelhetőek Martin eredményei a táncantropológiai kutatások fényében. A következő három rész tematikus rendbe szedi Martin írásait. A történeti és összehasonlító rész európai összefüggésben vizsgálja a magyar tánchagyományt. E részben jelenik meg először angolul Martin egyik alapműve, a magyar táncdialektusok összefoglalása teljes terjedelmében. Martin elméleti munkáit összefoglaló részben a korszak úttörő jellegű, a néptánc formavilágát szerkezeti és zenei összefüggések szerint vizsgáló írások kaptak helyet. A kötetet záró fejezetbe a szerkesztők az elméletek alapján kidolgozott esettanulmányokat válogatták, valamennyi témája Erdély egyes tájegységeinek tánckultúrája vagy tánctípusainak részletes elemzése.

Rövid könyvismertetés: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AhsL6ot0RLne6sI&cid=8FDAB8622B990AF0&id=8FDAB8622B990AF0%2118203&parId=8FDAB8622B990AF0%2118049&o=OneUp