HírekPhD-disszertáció a népi kultúra szerepéről a lokalitás szervezésében

2023.07.11.

Eitler Ágnes, az ELTE Néprajzi Intézet egyetemi tanársegéde és a BTK Néprajzi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa 2023. június 30-án védte meg disszertációját az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában

A színpadra vitt népi kultúra szerepe a lokalitás szervezésében: Összehasonlító néprajzi vizsgálat című munkájában a helyi hagyomány körül mozgó csoportok tevékenységét a lokalitásteremtés szervezett módjának tekinti. Három helyi szintű esettanulmányt készített a Kónyban, Ecseren és Szentgericén (Románia) végzett terepmunkák, valamint történeti források alapján. A dolgozat modellt kíván nyújtani a hagyomány köré szerveződő csoportok, tevékenységek és stratégiák vizsgálatához. A disszertációt és a védést a bizottság (elnök: Mohay Tamás, tagok: Kavecsánszki Máté, Lovas Kiss Antal és Sárkány Mihály, bírálók: Pusztai Bertalan és Szabó Árpád Töhötöm) summa cum laude értékelte, a disszerens maximális pontszámot kapott.

Fotó: Szilágyi Levente