HírekTánctudományi Tanulmányok 2020–2021

2021.09.09.

Több mint másfél évtizednyi szünet után megjelent a Tánctudományi Tanulmányok 2020–2021, az 1958 óta megszakításokkal kétévente közreadott sorozat 23. kötete. A kiadói előszón és a TTT történetét, tematikájának alakulását áttekintő íráson túl tizenkét tanulmányt tartalmazó évkönyvet Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra szerkesztette, az újraindított sorozat kiadását a Magyar Táncművészeti Egyetem vállalta fel, együttműködve a Magyar Tánctudományi Társasággal.

A tartalmában modern és kortárs tánccal, valamint néptánccal foglalkozó kötet írásait a szerkesztők négy téma köré csoportosították. A tánctudomány útjait bemutató rész tanulmányai a tánckutatás kialakulását, elágazásait, szemléleti és módszertani kérdéseit tárgyalja. A magyar kortárs tánc műhelyeire történeti szemlélettel tekintő tanulmánycsoport a Kreatív Mozgás Stúdió, a Természetes Vészek Kollektíva és a Hodworks tevékenységét és alkotásait vizsgálja. A kortárs táncelméleti és táncelemző írások témái a beszédaktusok táncbeli megjelenését, a fogyatékossággal élők színpadi szereplését és a kortárs ökokoreográfiai gyakorlatot érintik. Végül a táncantropológia és táncfolklorisztika területén közreadott munkák a közép-erdélyi eszközös táncokkal, a páros táncokban fellelhető határátlépő mozdulatokkal, valamint a szóló és kettes formában előadott legényesek szerkezeti különbségeivel foglalkoznak.