Galéria

A kötetet szerkesztette Dienes Gedeon és Morvay Péter, kiadja A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Bizottsága, Budapest 1960

Tartalom

SZÍNPADI TÁNC
Körtvélyes Géza
A magyar néptáncművészet tizenöt éve
Oldalszám: 11–22
Marietta Frangopulo
A szovjet balett
Oldalszám: 23–44
Pierre Tugal
Táncirányzatok Párizsban
Oldalszám: 45–60
B. Egey Klára
Tánc és pantomim iskoladrámáinkban
Oldalszám: 61–70
Pierre Goron
A néptánc helyzete Franciaországban
Oldalszám: 71–75
TÁNCELMÉLET
Lisa Ullmann
Lábán Rudolf
Oldalszám: 79–92
Dienes Gedeon
Gondolatok a táncról és a pantomimről
Oldalszám: 93–106
Vitányi Iván
A tánc és a testvérművészetek a táncesztétikai irodalomban
Oldalszám: 107–118
Körtvélyes Géza
Adalékok Harangozó Gyula Csodálatos Mandarinjának koreográfiái vizsgálatához
Oldalszám: 119–142
Bérczik Sarolta
A gyermek táncművészeti nevelése
Oldalszám: 143–158
Albrecht Knust
Finomságok jelölése különböző népek láncaiban
Oldalszám: 159–166
Lugossy Emma
A magyar népitáncok mozgáselemei és motivikája
Oldalszám: 167–210
Martin György és Pesovár Ernő
A magyar néptánc szerkezeti elemzése (Módszertani vázlat)
Oldalszám: 211–248
NÉPTÁNCKUTATÁS
László-Bencsik Sándor
Táncemlékek a Tanácsköztársaság idejéből
Oldalszám: 251–256
Lukácsy Sándor
Egy pedáns vélemény a régi magyar táncról
Oldalszám: 257–262
Kiss Lajos
Népi verbunk-dallamainkról
Oldalszám: 263–298
Béres András
Hortobágyi pásztortáncok II
Oldalszám: 297–308
Pesovár Ferenc
Táncmesterek a szatmári falvakban
Oldalszám: 309–332

Szerkesztette Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra, kiadja a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 2021.

Tartalom

Bolvári-Takács Gábor
A kiadó előszava
FUCHS LÍVIA
Visszatekintés
A magyar kortárstánc múltja és jelene
Péter Petra
Kreatív Mozgás Stúdió: Egy alternatív (tánc)művészeti klub az államszocializmus utolsó évtizedében
Deres Kornélia
Az üvegkoporsó visszatér: A Természetes Vészek Kollektíva két előadásáról
Komjáthy Zsuzsanna
Görcs a testben: Deformáció, érzet és obszcenitás a Hodworks előadásaiban
NULL