TTT Aktuális szám

Tánctudományi Tanulmányok 2022–2023

Szerkesztette Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra,
kiadja a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság,
Budapest, 2023.

Tartalom

Táncantropológia

Colin Quigley: A táncantropológia kialakulása és története

Joann Kealiinohomoku: A balett mint az etnikai tánc egyik formája egy antropológus szemével

Bondea Vivien: Egy lokális tánckultúra funkcióinak antropológiai értelmezése

Gesztuskutatás

Darida Veronika: A tánc gesztusa – Filozófiai kísérletek a tánc megközelítésére

Kormos Janka: A modernitás kinetikus projektje a humán tudományok területén – Tánc- és tudománytörténet találkozása a mozgásviselkedés-kutatásban

Táncpedagógia

Gál Eszter: A kontaktimprovizáció mint mozgás- és táncpedagógia

Forráskutatás

Lenkei Júlia: Adalékok Németh Antal és a mozgás művészetének kapcsolatához

Keresztény Csenge: Egy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai

 

Résumé of Papers

A kötet szerzői