TTT Aktuális szám

Tánctudományi Tanulmányok 2020–2021

Szerkesztette Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra, kiadja a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 2021.

Tartalom

Bolvári-Takács Gábor

 • A kiadó előszava

Fuchs Lívia

 • Visszatekintés

A tánctudomány útjai

Janet O’Shea

 • A tánctudomány gyökerei és elágazásai

Jens Richard Giersdorf 

 • A tánctudomány a nemzetközi felsőoktatásban: Egy tudományág kialakulásának genealógiája

Kavecsánszki Máté

 • Tánctudomány és társadalomtörténet: Lehetséges kapcsolódási felületek

A magyar kortárstánc múltja és jelene

Péter Petra

 • Kreatív Mozgás Stúdió: Egy alternatív (tánc)művészeti klub az államszocializmus utolsó évtizedében

Deres Kornélia 

 • Az üvegkoporsó visszatér: A Természetes Vészek Kollektíva két előadásáról

Komjáthy Zsuzsanna 

 • Görcs a testben: Deformáció, érzet és obszcenitás a Hodworks előadásaiban

Kortárs táncelméletek és elemzések

Czirák Ádám

 • A beszédaktusok (tánc)színházának politikussága: Gondolatok Jérôme Bel, Laurent Chétouane, Christoph Winkler, a Lupita Pulpo és Ivana Müller előadásairól 

Hajnal Márton 

 • Fogyatékosság és tánc: Néhány lehetséges elméleti megközelítés és a CandoCo első magyarországi vendégjátékának elemzése 

Szemessy Kinga

 • Elmosódó test- és énhatárok, kortárs öko-koreográfai gyakorlatok

Táncantropológia és táncfolklorisztika

Varga Sándor

 • A közép-erdélyi botos táncok 20. századi változásai

Pál-Kovács Dóra

 • A tánc határátlépő mozdulatai és az öltözet

Karácsony Zoltán

 • A mérai legényes szerkezete eltérő műfaji keretek között

Résumé of Papers

A kötet szerzői