Felhívások

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztőinek felhívása

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztői tematikus megkötés nélkül várják a sorozat 2022–2023-as kötetébe olyan szakemberek tanulmányait, akik a táncot, a mozgást kutatják, vagy szakmai munkájuk e területekhez kapcsolódik.  A szerkesztők a szorosan vett tánctörténeti, táncelméleti, táncpedagógiai, táncfolklorisztikai, ant­ro­pológiai, művészetelméleti témákon túl olyan különböző diszciplínák közötti átjárást képviselő írások közlését is tervezik, amelyek a társadalomtudományok vagy a természettudományok területéről kapcsolódnak a TTT szakmai profiljához.

A közlésre kézirat benyújtásával lehet jelentkezni. A kéziratok elkészítésénél, a hivatkozások és források jelölésénél kérjük, a szerzők vegyék figyelembe a Szerzőknek oldalon olvasható elvárásokat.

A kéziratok beküldésének határideje: 2022. február 28. A szerkesztők 2022. március 31-ig döntenek arról, hogy a kéziratok alapján kiket hívnak meg publikálásra. A kéziratokat anonim lektorok véleményezik 2022. május 31-ig. Amennyiben a lektori szakvélemények alapján a szerkesztők a publikálás mellett döntenek, és úgy találják, hogy a beérkezett szövegeken tartalmi vagy formai változtatás szükséges, a tanulmányt megjegyzésekkel és javaslatokkal ellátva visszaküldik a szerzőnek átdolgozásra.

A véglegesített kéziratok leadásának határideje: 2022. augusztus 31.

A Tánctudományi Tanulmányok tervezett megjelenése: 2022. január 31.

A kéziratokat a tanctudomanyitanulmanyok@mte.eu email címre várjuk.

Budapest, 2020. június 15.

Szerkesztők

Fuchs Lívia – Fügedi János –Péter Petra