Felhívások

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztőinek felhívása

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztői tematikus megkötés nélkül várják a sorozat 2024–2025-ös kötetébe olyan szakemberek tanulmányait, akik a táncot, a mozgást kutatják, vagy szakmai munkájuk e területekhez kapcsolódik.  A szerkesztők a szorosan vett tánctörténeti, táncelméleti, táncpedagógiai, táncfolklorisztikai, ant­ro­pológiai, művészetelméleti témákon túl olyan különböző diszciplínák közötti átjárást képviselő írások közlését is tervezik, amelyek a társadalomtudományok vagy a természettudományok területéről kapcsolódnak a TTT szakmai profiljához. A kötetsorozat kizárólag saját kutatáson alapuló, önálló gondolatokat tartalmazó, máshol még nem közölt tanulmányokat kíván megjelentetni.

A közlésre legfeljebb 500 szavas absztrakt, majd kézirat benyújtásával lehet jelentkezni. A kéziratok elkészítésénél, a hivatkozások és források jelölésénél kérjük, a szerzők vegyék figyelembe az “Útmutató a TTT szerzőinek” oldalon olvasható elvárásokat.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2024. június 15. A szerkesztők 2024. július 15-ig döntenek arról, hogy az absztraktok alapján kiket kérnek fel a tanulmányok megírására. A kéziratok beküldésének határideje 2024. december 15. A kéziratokat anonim lektorok véleményezik 2025. február 15-ig. Amennyiben a lektori szakvélemények alapján a szerkesztők a publikálás mellett döntenek, és úgy találják, hogy a beérkezett szövegeken tartalmi vagy formai változtatás szükséges, a tanulmányt megjegyzésekkel és javaslatokkal ellátva visszaküldik a szerzőnek átdolgozásra.

A véglegesített kéziratok leadásának határideje: 2025. szeptember 15.

A Tánctudományi Tanulmányok tervezett megjelenése: 2025. december 15.

Az absztraktokat és a kéziratokat a tanctudomanyitanulmanyok@gmail.com email címre várjuk.

Budapest, 2024. április 21.

Szerkesztők

Fuchs Lívia – Fügedi János – Péter Petra