Felhívások

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztőinek felhívása

A Tánctudományi Tanulmányok szerkesztői tematikus megkötés nélkül várják a sorozat 2022–2023-as kötetébe olyan szakemberek tanulmányait, akik a táncot, a mozgást kutatják, vagy szakmai munkájuk e területekhez kapcsolódik.  A szerkesztők a szorosan vett tánctörténeti, táncelméleti, táncpedagógiai, táncfolklorisztikai, ant­ro­pológiai, művészetelméleti témákon túl olyan különböző diszciplínák közötti átjárást képviselő írások közlését is tervezik, amelyek a társadalomtudományok vagy a természettudományok területéről kapcsolódnak a TTT szakmai profiljához. A kötetsorozat kizárólag saját kutatáson alapuló, önálló gondolatokat tartalmazó, máshol még nem közölt tanulmányokat kíván megjelentetni.

A közlésre legfeljebb 500 szavas absztrakt, majd kézirat benyújtásával lehet jelentkezni. A kéziratok elkészítésénél, a hivatkozások és források jelölésénél kérjük, a szerzők vegyék figyelembe az “Útmutató a TTT szerzőinek” oldalon olvasható elvárásokat.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2021. november 30. A szerkesztők 2022. január 15-ig döntenek arról, hogy az absztraktok alapján kiket kérnek fel a tanulmányok megírására. A kéziratok beküldésének határideje 2022. június 30. A kéziratokat anonim lektorok véleményezik 2022. október 30-ig. Amennyiben a lektori szakvélemények alapján a szerkesztők a publikálás mellett döntenek, és úgy találják, hogy a beérkezett szövegeken tartalmi vagy formai változtatás szükséges, a tanulmányt megjegyzésekkel és javaslatokkal ellátva visszaküldik a szerzőnek átdolgozásra.

A véglegesített kéziratok leadásának határideje: 2023. január 31.

A Tánctudományi Tanulmányok tervezett megjelenése: 2023. szeptember 30.

Az absztraktokat és a kéziratokat a tanctudomanyitanulmanyok@mte.eu email címre várjuk.

Budapest, 2021. szeptember 10.

Szerkesztők

Fuchs Lívia – Fügedi János –Péter Petra