TTT Archívum2022–2023

A kötetet szerkesztette Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra, kiadja a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 2023.

Tartalom

Táncantropológia
Colin Quigley
A táncantropológia kialakulása és története
Oldalszám: 9–60
Joan Kealiinohomoku
A balett mint az etnikai tánc egyik formája egy antropológus szemével
Oldalszám: 61–75
Bondea Vivien
Egy lokális tánckultúra funkcióinak antropológiai értelmezése
Oldalszám: 76–107
Gesztuskutatás
Darida Veronika
A tánc gesztusa: Filozófiai kísérletek a tánc megközelítésére
Oldalszám: 111–120
Kormos Janka
A modernitás kinetikus projektje a humán tudományok területén: Tánc- és tudománytörténet találkozása a mozgásviselkedés-kutatásban
Oldalszám: 157–172
Táncpedagógia
Gál Eszter
A kontaktimprovizáció mint mozgás- és táncpedagógia
Oldalszám: 153–167
Forráskutatás
Lenkei Júlia
Adalékok Németh Antal és a mozgás művészetének kapcsolatához
Oldalszám: 171–195
Keresztény Csenge
Egy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai
Oldalszám: 196–228
Teljes szám