A kötetet szerkesztette Morvay Péter, kiadja A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Bizottsága, Budapest 1958

Tartalom

Dienes Gedeon
Reformtörekvések a balett történetében
Oldalszám: 3–12
Mary Clarke
Az angol balett a háború óta
Oldalszám: 13–17
Szenthegyi István
Vázlatok a magyar balettzenéről
Oldalszám: 18–30
Körtvélyes Géza
A balettesztétikai kutatás néhány problémája
Oldalszám: 31–37
Albrecht Knust
A táncírás mai helyzete és jövő perspektívái
Oldalszám: 38–43
Lugossy Emma
A tánc lejegyzésének módszere koreográfiái elemzés alapján
Oldalszám: 44–51
Vitányi Iván
Gondolatok nemzeti tánckultúránk kialakulásáról
Oldalszám: 52–66
Kiss Lajos
A bukovinai székelyek tánczenéje
Oldalszám: 67–88
Andrásfalvy Bertalan
Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében
Oldalszám: 89–94
Béres András
Hortobágyi pásztotáncok
Oldalszám: 95–105
Varga Gyula
Játékos-dramatikus táncok Biharban
Oldalszám: 106–116
Gönyey Sándor
Tánctanulás falun
Oldalszám: 133–144